Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Φ-232 Παρατηρησιακή Αστροφυσική

Περιγραφή - Χειμερινό Εξάμηνο 2016-2017

Tο μάθημα "ΦΥΣ-232. Παρατηρησιακή Αστροφυσική" απευθύνεται σε δευτεροετείς φοιτητές. Αποτελεί µία εισαγωγή στα όργανα και τεχνικές παρατηρήσης αστρονομικών αντικειμένων σε διαφορετικά μήκη κύματος. Συνιστάται οι φοιτητές να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το µάθηµα «Γενική Φυσική ΙΙ» (Φ-102) πριν επιλέξουν το παρόν µάθηµα.

Αξιολόγηση

  • Η παρουσία στο μάθημα δεν είναι υποχρεωτική. Η εμπειρία όμως έχει δείξει ότι η παρακολούθηση βοηθά ιδιαίτερα στην κατανόηση εννοιών και στην καλύτερη επίδοση στις εξετάσεις ειδικά για φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν συνηθίσει να μελετούν αυτόνομα μόνοι τους. Η ύλη του μαθήματος θα καλυφθεί σε 13 εβδομάδες.

  • Ο βαθμός του μαθήματος θα καθοριστεί από την επίδοση στο τελικό διαγώνισμα.

Γενικά

ΦΥΣ-232. Παρατηρησιακή Αστροφυσική
Ώρες: 4
ΕCTS: 6
Εξάμηνο: 3ο

Διδάσκων: Α. Ζέζας
Γραφείο: 211 Κτίριο Φυσικής
e-mail: azezas@physics.uoc.gr

Ώρες Διαλέξεων:
Δευτέρα, 13:00-15:00, Αίθουσα 3
Τετάρτη, 17:00-19:00, Αίθουσα 3