Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Φ-232 Παρατηρησιακή Αστροφυσική

Βιβλιογραφία

Σημειώσεις Μαθήματος

Βασικά εγχειρίδια:

Προχωρημένη βιβλιογραφία: