Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Φ-232 Παρατηρησιακή Αστροφυσική

Περιεχόμενο του μαθήματος

  • Συστήματα Αστρονομικών συντεταγμένων, Αστρικός χρόνος, Αρχές Σφαιρικής Τριγωνομετρίας
  • Οπτικά Τηλεσκόπια (Αρχές λειτουργίας, Τύποι τηλεσκοπίων, Στήριξη τηλεσκοπίων)
  • Οπτικοί ανιχνευτές (οφθαλμός, φωτογραφικό φίλμ, φωτόμετρο, CCDs)
  • Φωτομετρία (Φωτομετρικό μέγεθος, συστήματα φίλτρων, επίδραση της ατμόσφαιρας)
  • Φασματοσκοπία (Αρχές λειτουργίας φασματογράφων)
  • Ραδιοαστρονομία (ραδιοτηλεσκόπια, ανίχνευση ραδιοκυμάτων)
  • Συμβολομετρία
  • Τηλεσκόπια και ανιχνευτές σε άλλα μήκη κύματος (υπέρυθρο, ακτίνες-Χ, ακτίνες-γ)
  • Αστρονομία νετρίνων, κοσμικών ακτίνων, βαρυτικών κυμάτων