Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Φ-232 Παρατηρησιακή Αστροφυσική

Ασκήσεις

Στην σελίδα αυτή δίνονται, σε μορφή αρχείων PDF, αντιπροσωπευτικές ομάδες ασκήσεων, οι οποίες θα λύνονται στην ώρα των ασκήσεων κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. H παράδοση των ασκήσεων θα πέπει να γίνεται εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών.