Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Φ-232 Παρατηρησιακή Αστροφυσική

Σημειώσεις Θεματικών Ενοτήτων

Σημειώσεις Μαθήματος

Παρουσιάσεις Μαθήματος

Οι παρουσιάσεις που πραγματοπιούνται στο μάθημα θα γίνονται διαθέσιμες προοδευτικά κατά την εξέλιξη του εξαμήνου, σε μορφή αρχείων PDF.